Tax Foreclosure Section

 

907 Terminal Street
Fairbanks, AK 99701

PO Box 71320
Fairbanks, AK 99707

(907) 459-1240